Scroll Top

POLITIKA PRIVATNOSTI

1. Opšti podaci i podaci o rukovaocu koji obrađuje podatke o ličnosti

U postupku kupovine u našem webshop-u saglašavate se sa Politikom privatnosti i potvrđujete da ste pročitali, razumeli uslove pod kojima obrađujemo Vaše lične podatke i prihvatili ovu Politiku privatnosti.

DAHLIA KOZMETIČKO-FARMACEUTSKA I HEMIJSKA INDUSTRIJA DOO, BEOGRAD (ZEMUN), sa sedištem na adresi: Batajnički drum 12 u Beogradu – Zemunu, matični broj: 07034962, PIB: 100010812 (dalje: „Kompanija“, „mi“) postupa u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a koji štite privatnost svake osobe (fizičkih lica – korisnika webshop-a, potencijalnih korisnika, ili drugih lica – dalje zajedno označeni kao: ,,Lice“ ili ,,Vi“) čije lične podatke prikuplja i obrađuje (dalje: ,,Lični podaci“).

Prikupljanje, obrada i čuvanje Ličnih podataka Komapanija sprovodi u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018 – dalje: ,,Zakon“).

Rukovalac podacima je DAHLIA KOZMETIČKO-FARMACEUTSKA I HEMIJSKA INDUSTRIJA DOO, BEOGRAD (ZEMUN), sa sedištem na adresi: Batajnički drum 12 u Beogradu – Zemunu, matični broj: 07034962, PIB: 100010812.

Kontakt lica za zaštitu podataka o ličnosti: online@dahlia.rs

2. Osnovni pojmovi i Lični podaci koje Komapnija obrađuje

Lični podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

3. Načela obrade Ličnih podataka

U svakom trenutku, prilikom prikupljanja, obrade i čuvanja Vaših Ličnih podataka, Kompanija postupa u skladu sa Zakonom.

Lični podaci će se obrađivati na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

4. Lični podaci koje Kompanija prikuplja i obrađuje o Vama

Lične podatke koje prikupljamo, obrađujemo i čuvamo jesu sledeći:

 • ime i prezime;
 • adresa isporuke/adresa prebivališta za isporuku robe i dostavu računa;
 • grad;
 • poštanski broj;
 • br. mobilnog ili fiksnog telefona;
 • IP adresa sa koje pristupate online prodavnici;
 • e-mail adresa,
 • broj tekućeg računa (u slučaju povraćaja robe, kada se povraćaj novca vrši na tekući račun)

5. Način prikupljanja Ličnih podataka

Lični podaci se prikupljaju neposredno od Vas, kao lica čiji se podaci obrađuju ili od strane drugih lica.

 1. Neposredno prikupljanje Ličnih podataka od Lica čiji se podaci obrađuju

  a) Prilikom kupovine robe

Prilikom zaključenja ugovora o kupoprodaji robe sa Kompanijom, a za svrhe zaključenja i izvršenja ugovora (uključujući isporuku robe, dostavljanje specifikacije porudžbine, računa za kupljenu robu, kao i drugih dokumenata koja se odnose na ugovor o kupoprodaji, dostavljanje obaveštenja da je pošiljka spremna za slanje odnosno preuzimanje na tačno određenoj adresi/lokaciji, dostavljanje garantnog lista), u obavezi ste da nam dostavite sledeće Lične podatke, koje podatke unosite prilikom kupovine robe: ime i prezime, adresu prebivališta/adresu za isporuku robe (ulica, kućni broj, broj stana, grad, poštanski broj), broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona, email adresa.

Ukazujemo da ukoliko plaćate platnom karticom u našem webshop-u, određene lične podatke (ime, prezime, adresa prebivališta) možemo otkriti Bankama koje pružaju usluge u procesu plaćanja u našem webshop-u i u realizaciji platnih transakcija: Banka: ALTA BANKA AD BEOGRAD, Banka: AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD, Banka: NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd (dalje: ,,Banke“).  S tim u vezi, prihvatanjem ove Politike privatnosti, Vi ste saglasni da se navedeni lični podaci dostave Banci koja može podatke o ličnosti da obrađuje isključivo za svrhe izvršenja platne transakcije, a u cilju ispunjavanja zakonskih i drugih propisa, naročito onih koji uređuju poslovanje pružalaca platnih usluga, koja u sebi uključuje obavezu izveštavanja državnog organa, provere klijenata sa aspekta sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i upravljanja rizicima.

Takođe, određene lične podatke otkrivamo i kurirskim službama, kako bismo omogućili realizaciju zaključenog ugovora o kupoprodaji robe ili realizaciju Vaših zakonskih prava.

U slučaju da nam ne pružite navedene Lične podatke, Mi nećemo biti u mogućnosti da omogućimo realizaciju zaključenog ugovora o kupoprodaji.

Svrha zbog koje obrađujemo navedene Lične podatke jeste izvršenje ugovora o kupoprodaji robe sa Kompanijom.

Navedeni Lični podaci se čuvaju u našoj bazi pet godina od Vaše poslednje aktivnosti u našem webshop-u. Lični podaci se čuvaju u bazi Banaka i kurirskih službi shodno njihovim politikama privatnosti.

Napomena: broj platne kartice i CVV2 ili CVC broj se ne obrađuje od strane Kompanije ni u jednom slučaju.

b) Prilikom registracije Vašeg naloga u našem webshop-u

U slučaju da želite da registrujete svoj nalog u našem webshop-u, moći ćete da pokrenete postupak registracije i napravite svoj nalog. Samim tim, da biste registrovali svoj nalog, neophodno je da popunite Formular za registraciju, a koji je dostupan u webshop-u.

Ukoliko izaberete opciju da unesete i sačuvate lične podatke koji su neophodni za svrhe zaključenja i izvršenja ugovora o kupoprodaji robe, u tom slučaju će se podaci prikupljati i obrađivati u svemu u skladu sa tačkom a) ovog odeljka Politike privatnosti.

Lični podaci, koje je potrebno otkriti za svrhe registracije Vašeg naloga u našem webshop-u jesu neophodni i koristićemo ih isključivo za svrhe registracije naloga i uspostavljanja komunikacije u cilju registracije naloga, dok isti podatak – email adresu možemo koristiti i za svrhe slanja obaveštenja o najnovijim proizvodima, popustima i promocijama, ukoliko nam to dozvolite.

Formular za registraciju sadrži obaveštenje koji Lični podaci su neophodni, a koje Lične podatke nam možete otkriti odnosno koji su opcioni.

U slučaju da nam ne pružite neophodne Lične podatke, Mi nećemo biti u mogućnosti da registrujemo Vaš nalog.

Svrha zbog koje obrađujemo:

– neophodne Lične podatke jeste registracija Vašeg naloga u našem webshop-u,

-opcione Lične podatke jeste slanje promotivnih obaveštenja, slanje rođendanskih čestitki i rođendanskih pogodnosti.

Ukoliko pristanete da nam otkrijete Lične podatke koji nisu neophodni, smatraće se da ste nam dali Vaš pristanak na obradu Ličnih podataka za navedene svrhe.

Neophodni Lični podaci se čuvaju u našoj bazi dve godine od Vaše poslednje aktivnosti na Vašem nalogu, dok se opcioni Lični podaci čuvaju do opoziva Vašeg pristanka, a u svakom slučaju se brišu nakon pet godina od Vaše poslednje aktivnosti na Vašem nalogu.

c) Prilikom ostvarivanja Vaših zakonskih prava

Svrha zbog koje obrađujemo Lične podatke jeste omogućavanje ispunjenja Vaših zakonskih prava (pravo na odustanak od ugovora, pravo na podnošenje reklamacije itd.) i obaveštavanja da smo primili Vaš zahtev koji se odnosi na ostvarivanje Vaših zakonskih prava, a koja uključuje povraćaj robe, odnosno povraćaj plaćene cene.

U slučaju da nam ne pružite navedene Lične podatke, Mi nećemo biti u mogućnosti da Vam omogućimo realizaciju Vaših zakonskih prava.

U cilju ostvarivanja Vaših zakonskih prava, Mi određene Lične podatke otkrivamo kurirskim službama (ime i prezime, adresa za isporuku/preuzimanje robe, broj mobilnog/fiksnog telefona).

Navedeni Lični podaci se čuvaju u našoj bazi dve godine od ostvarivanja Vašeg zakonskog prava.

d) Prilikom prijave na newsletter

Prilikom prijave na naš Newsletter, Vi dajete pristanak nama da prikupljamo i obrađujem Vašu email adresu (Vaš lični podatak) za svrhe slanja newsletter-a.

Svrha obrađivanja navedenih Ličnih podataka jeste slanje promotivnih obaveštenja o ponudama, novostima, dodatnim informacijama, aktuelnostima, događajima i promocijama koje organizujemo za potrošače itd.

Navedeni Lični podatak se čuva u našoj bazi dokle god ne opozovete pristanak. Pristanak možete opozvati u svakom trenutku tako što ćete opozvati pristanak u okviru e-maila koji ste dobili od Komapnije.

e) Prilikom komunikacije sa našim zaposlenima

Prilikom komunikacije odnosno kontaktiranja naših zaposlenih (telefonom, email-om ili putem društvenih mreža) radi dobijanja odgovora na različite upite u vezi sa proizvodima koje nudimo, radi provere statusa porudžbine, očekivanog roka isporuke ili radi bilo kakvog drugog pitanja koje imate, Vi dajete pristanak Kompaniji da prikuplja Vaše Lične podatke.

Svrha obrađivanja navedenih Ličnih podataka jeste uspostavljanje komunikacije sa Vama radi davanja odgovora na Vaš upit, radi provere statusa porudžbine ili radi davanja odgovora na neko drugo pitanje.

Navedeni Lični podaci se čuvaju u našoj bazi dokle god ne opozovete pristanak odnosno najkasnije pet godina od Vaše poslednje aktivnosti u našem webshop-u (kada je osnov obrade Vaš pristanak) odnosno pet godina od Vaše poslednje aktivnosti u webshop-u (kada je osnov obrade zaključenje i izvršenje ugovora o kupoprodaji).

 1. Lični podaci dostavljeni od strane drugih lica

  a) Social Log In

Može se desiti da Vi otkrijete svoje Lične podatke Meta-i ili Google-u, shodno uslovima korišćenja i politikama privatnosti tih trećih lica, a da ta treća lica u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku prenesu Lične podatke novom rukovaocu. Kako je do tog prenosa došlo od strane trećih lica, shodno njihovim uslovima korišćenja i politikama privatnosti, smatraćemo da ste Vi dali pristanak tim trećim licima da nam prenesu Lične podatke. Tako, Mi nećemo snositi odgovornost za obradu Ličnih podataka koji su nam prenela navedena treća lica.

6. Svrha prikupljanja i obrade Ličnih podataka

Svrha prikupljanja Ličnih podataka jeste:

– zaključenje i izvršenje ugovora o kupoprodaji robe;

– izvršenje platnih transakcija;

– poštovanje zakonskih obaveza Kompanije, odnosno realizacija Vaših zakonskih prava;

– registracije Vašeg naloga u našem webshop-u;

– davanje odgovora na Vaše upite odnosno različite zahteve i pitanja,

– slanje promotivnih obaveštenja i rođendanskih čestitki.

7. Pravni osnov obrade Ličnih podatka

Shodno načelu zakonitosti, Mi obrađujemo Vaše Lične podatke na osnovu različitih, Zakonom propisanih, osnova, kao što su sledeći:

 • Vaš pristanak

Vaši Lični podaci do kojih smo došli na osnovu Vašeg pristanka će se obrađivati i čuvati u našoj bazi, sve dok postoji Vaš pristanak, odnosno sve do eventualnog opoziva Vašeg pristanka. Pristanak za prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših Ličnih podataka možete opozvati u svakom trenutku tako što ćete opozvati pristanak u okviru e-maila koji ste dobili od Kompanije.

Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade Ličnih podataka izvršenu na osnovu Vašeg pristanka pre opoziva.

 • Izvršenje ugovornih obaveza

Kompanija prikuplja Lične podatke koji su neophodni za zaključenje i izvršenje ugovora o kupoprodaji i ispunjenja predugovornih obaveza, u kom slučaju imamo osnov za prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših Ličnih podataka.

U onoj meri u kojoj je obrada Vaših Ličnih podataka nužna radi ispunjenja pravnih obaveza Kompanije.

8. Primalac i treće lice

Lične podatke otkrivamo i određenim primaocima, odnosno trećim licima: našim povezanim licima, advokatima koji našoj Kompaniji pružaju pravnu pomoć, zaposlenima kod nas, marketinškim kompanijama, servisima za komunikaciju ili kompanijama za istraživanja tržišta ili zadovoljstava klijenata, IT serviserima, državnim organima. Dodatno, u cilju omogućavanja funkcionisanja webshop-a, Mi angažujemo druge kompanije i pojedince da obavljaju poslove u naše ime i za naš račun (isporuka paketa, slanje pošte i e-pošte, pružanje marketinške pomoći, Call Centar, vođenje evidencije kurira i praćenja pošiljki, plaćanje kupljene robe/usluge karticom, koristeći usluge pružaoca platnih usluga. Navedena treća lica imaju pristup Ličnim podacima potrebnim za obavljanje poslova za koje su angažovani, ali ih dalje ne smeju koristiti u druge svrhe.

Kompanija neće Vaše Lične podatke činiti dostupnim drugim primaocima, odnosno trećim licima, osim u slučajevima navedenim u ovoj Politici privatnosti.

9. Period čuvanja Ličnih podataka

Podatke koje Kompanija prikuplja na osnovu zakona kao pravnog osnova, dužna je da čuva dve godine od dana ostvarivanja Vaših zakonskih prava, odnosno pet godina od izdavanja računa.

Podatke koje Komapnija prikuplja na osnovu ugovornog odnosa, Kompanija će čuvati pet godina od poslednje aktivnosti potrošača u našem webshop-u.

Podaci koji se obrađuju isključivo na osnovu Vašeg pristanka čuvaju se do opoziva pristanka odnosno pet godina od Vaše poslednje aktivnosti u našem webshop-u.

10. Prava Lica u vezi sa obradom Ličnih podataka

Pored već navedenih prava u ovoj Politici privatnosti, kao i ostalih prava predviđenih Zakonom i drugim propisima u skladu sa Zakonom, Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima prava:

 • da zahteva informaciju o tome da li Kompanija obrađuje njegove Lične podatke i da zahteva pristup tim podacima;
 • da zahteva ispravku, dopunu ili brisanje njegovih/njenih Ličnih podataka i prava na podnošenje prigovora na obradu podataka,
 • da se obrada Ličnih podataka ograniči.

Na zahtev Lica, pružićemo informacije o Ličnim podacima Lica koje obrađujemo Mi ili naši obrađivači, u skladu sa našim uputstvima, o svrsi obrade Ličnih podataka, pravnom osnovu i trajanju obrade, imenu i adresi obrađivača i njegovih aktivnosti vezanih za obradu, okolnosti i uticaju na povredu podataka o ličnosti, kao i o merama preduzetim u cilju njihovog eliminisanja, i, u slučaju prenosa podataka, informacije o pravnom osnovu takvog prenosa i prijemniku.

Mi ćemo u najkraćem mogućem roku, nakon Vašeg podnošenja zahteva, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, dostaviti Vama pisano izjašnjenje.

Mi smo dužni da Licu na koje se Lični podaci odnose, na njegov zahtev, dostavimo kopiju Ličnih podataka koje obrađujemo.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zatraži da se njegovi/njeni Lični podaci izbrišu od strane Kompanije.

Obrada Ličnih podataka se od strane Kompanije se može ograničiti u skladu sa čl. 31. Zakona.

Mi smo dužni da obavestimo sve primaoce kojima su Lični podaci otkriveni o svakoj ispravci ili dopuni ili brisanju Ličnih podataka ili ograničenju njihove obrade u skladu sa Zakonom ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava. Mi smo dužni da Lice na koje se podaci odnose, na njegov zahtev, informišemo o svim primaocima.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove Lične podatke koje je prethodno dostavilo nama primi od nas u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja sa naše strane, u skladu sa Zakonom.

Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese nama prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj.

11. Postupak u slučaju povrede Ličnih podataka

Ako povreda Ličnih podataka može da proizvede visok rizik po prava i slobode Lica, Mi smo dužni da, obavestimo Lice na koje se podaci odnose o povredi koja je nastupila, a sve u skladu sa Zakonom.

U slučaju povrede podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode Lica, Kompanija je dužna da o tome obavesti Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja, ili ako je to moguće u roku od 72 časa od saznanja za povredu.

Obaveštenje dostavljeno nadležnom organu sadrži sve informacije u skladu sa Zakonom.

12. Obrada ličnih podataka maloletnih lica

Maloletnim licima može biti dozvoljeno korišćenje sajta Kompanije, isključivo primenjujući odredbe čl. 16. Zakona.

13. Prenos Ličnih podataka izvan teritorije Republike Srbije

Prenos podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, bez prethodnog odobrenja, može se izvršiti ako je utvrđeno da ta druga država/međunarodna organizacija obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti ili povezanim pravnim licima Kompanije, u svrhu interne administracije podataka.

14. Linkovi ka Web stranicama i uslugama trećih strana

Naš webshop može da sadrži linkove ka web stranicama trećih strana.

Klikom na naš sponzorisani oglas, Vi prihvatate mogućnost da podaci o Vašoj poseti na našem webshop-u mogu biti obrađeni od strane navedenih društvenih mreža ukoliko posedujete nalog na njima.

15. Poverljivost Ličnih podataka i transparentnost

Vaši Lični podaci će biti tretirani kao poverljive informacije i Mi ćemo preduzeti odgovarajuće potrebne mere kako bismo iste zaštitili u skladu sa Zakonom. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznata sa Vašim Ličnim podacima i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

Politika privatnosti je podložna izmenama. Kompanija će redovno vršiti ažuriranje Politike privatnosti na ovom sajtu.

Ova politika privatnosti stupa na snagu 29.04.2024.godine.